Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

La fel ca tine mă uit uneori dezamăgit la implicarea statului în promovarea sportului de masă. Mi-aş dori să facă mai mult. După ce am trecut prin diverse stadii, de la dezamăgire, la enervare, la resemnare acum am ajuns într-un stadiu în care mi-aş dori să ne adunăm cât mai mulţi: implicare.

Ştiu că statul nu face destul, dar ce pot face eu personal, ce aş putea face astăzi. Pe lângă răspunsurile evidente: să fac voluntariat la un eveniment sportiv, să conving/să ajut poate un prieten să se apuce de un sport, cred că e important să fim nişte cetăţeni implicaţi. Să ştim exact ce rol şi obligaţii au anumite instituţii publice şi să ne asigurăm că îşi fac treaba. Cred că toţi avem în acest moment imaginea lui Don Quijote de la Mancha în minte dar eu zic că se poate. Cei de la asociaţia Optar ne-au demonstrat-o prin munca lor în ce priveşte pistele ilegale de biciclete.

Din acest motiv astăzi o să va prezint sumar care este Organizarea şi funcţionarea reînfinţatului Minister al Tineretului şi Sportului conform HG 11 / 9 ianuarie 2013 (Mulţumesc Oana pentru document). Dacă doriţi să îl citiţi în forma completă îl găsiţi aici.

Începem cu începutul

Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile tineretului şi sportului.

CAPITOLUL II: Principalele atribuţii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

Acum începe partea interesantă. O să sar peste obiectivele cu caracter general, trecem la atribuţii specifice de la strong>Art. 3:

b) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

Asta sună bine.

h) înfiinţează centre de tineret noi prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spaţiilor aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa;

Asta este chiar interesant.

p) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural-Sportiv Studenţesc “Tei” din Bucureşti;

Booon, deci ştim pe cine tragem de mănecă dacă nu e bună desfăşurarea activităţilor.

r) acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au obiective privind impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativităţii studenţilor, promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european şi atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială;

Asta e bună de subliniat şi notat.

Art. 4

În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:
a) asigură absorbţia fondurilor europene în domeniul tineretului şi sportului;
b) accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului şi sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;
c) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, conform legislaţiei specifice;
d) conlucrează cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în vederea finalizării programului “Youth in Action”.

Păi asta e extraordinar. Notat să îl intreb pe domnul ministru cum au absorbit fondurile europene şi cui au fost alocate. Hai ca a început bine 🙂

Art. 5

c) asigură implementarea politicilor Guvernului şi ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a copiilor şi tinerilor;
d) realizează strategia naţională de sport şi educaţie fizică cu scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei României;
e) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase (interne sau internaţionale) pe care le alocă susţinerii proiectelor de dezvoltare a federaţiilor sportive naţionale, pe ramură de sport;
f) stabileşte politicile şi strategiile naţionale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acţiuni, măsuri de monitorizare şi evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de federaţiile sportive naţionale, precum şi de cluburile sportive din România.

Hmmm băieţii aştia îmi sunt din ce în ce mai simpatici. Cel puţin cei care au redactat documentul. Acum să vedem dacă pun în practică. Dacă nu facem grevă, da?

CAPITOLUL III: Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului

Art. 7
(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 202, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Mult, puţin … depinde de rezultate zic eu.

Art. 12
(1) Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul Naţional pentru Tineret şi Consiliul Naţional pentru Sport. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional pentru Tineret şi ale Consiliului Naţional pentru Sport se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

E bine că se specializează mă gândesc.

Art. 13
(1) Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiul ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(2) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.

Acum să vedem cine face parte din Colegiul ministerului. De domnul ministru eu nu prea sunt incantat, dar na, aşa sunt eu mai pretenţios :-p.

CAPITOLUL IV: Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

(2)Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate ministerului este de 3.300.

Din nou mi se pare greu sa estimez dacă este un numar mare sau mic.

Art. 18
(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.
(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Am reţinut.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 29
Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
Art. 30
Ministerul Tineretului şi Sportului va prelua toate drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, inclusiv personalul, cu menţinerea drepturilor salariale deţinute, şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia, potrivit prevederilor art. 29.

Acum sunt curios dacă sunt mai mulţi sau mai puţini salariaţi acum decat maximul de mai sus.

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Tineretului şi Sportului

STRUCTURA-ORGANIZATORICĂ-a-Ministerului-Tineretului-şi-Sportului

NEXA Nr. 2: UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

I. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
II. Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc “Tei” – Bucureşti Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
III. Cluburi sportive Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
1. Clubul Sportiv “Unirea” Alba Iulia  
2. Clubul Sportiv Municipal Arad  
3. Clubul Sportiv Municipal Piteşti  
4. Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung  
5. Sport Club Municipal Bacău  
6. Clubul Sportiv Municipal Oneşti  
7. Clubul Sportiv “Crişul” Oradea  
8. Clubul Sportiv Municipal Bistriţa  
9. Clubul Sportiv Botoşani  
10. Clubul Sportiv Municipal Braşov  
11. Clubul Sportiv Municipal Brăila  
12. Clubul Sportiv Municipal Buzău  
13. Clubul Sportiv Municipal Reşiţa  
14. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi  
15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca  
16. Clubul Sportiv “Farul” Constanţa  
17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe  
18. Clubul Sportiv Târgovişte  
19. Clubul Sportiv Municipal Craiova  
20. Clubul Sportiv Municipal “Dunărea”Galaţi  
21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu  
22. Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu Jiu  
23. Sport Club Miercurea-Ciuc  
24. Clubul Sportiv Municipal Iaşi  
25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare  
26. Clubul Sportiv “Mureşul” Târgu Mureş  
27. Clubul Sportiv “Ceahlăul” Piatra-Neamţ  
28. Clubul Atletic Roman  
29. Clubul Sportiv “Petrolul” Ploieşti  
30. Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia  
31. Clubul Sportiv Satu Mare  
32. Clubul Sportiv Municipal “Armătura” Zalău  
33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu  
34. Clubul Sportiv Municipal Suceava  
35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava  
36. Clubul Sportiv “Teleorman” Alexandria  
37. Clubul Sportiv Municipal Timişoara  
38. Clubul Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea  
39. Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui  
40. Clubul Sportiv “Chimia” Râmnicu Vâlcea  
41. Clubul Sportiv “Unirea” Focşani  
42. Clubul Sportiv “Olimpia” Bucureşti  
43. Clubul Sportiv Şcolar “Triumf Bucureşti  
44. Clubul Central de Şah Bucureşti  
45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti

46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin

47. Clubul Sporturilor de iarnă Vatra Dornei

48. Sport Club Municipal Deva

 
IV. Complexele sportive naţionale Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat’
1. Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu” Bucureşti

2. Complexul Sportiv Naţional Snagov

3. Complexul Sportiv Naţional “Nicolae Navasart” Snagov

4. Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov

5. Complexul Sportiv Naţional Bascov

6. Complexul Sportiv Naţional Orşova

7. Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă

8. Complexul Sportiv Naţional “Sala Polivalentă” Bucureşti

9. Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului

 
V. Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
VI. Muzeul Sportului Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
VII. Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
Share your love
Gabriel Solomon
Gabriel Solomon

Ultramaratonist, Galantom, organizator de evenimente sportive

Articles: 1220

2 Comments

  1. Pana cand nu va controla cineva federatiile si nu va pune ” target-uri ” clare ptr acestea nu se va antmpla nimic. Pardon : se vor risipii mi multi bani pe omeni noi si proiecte pe hartie!
    Crede ma ca sant in tema. Conduc un sportiv ce face sport de inalta performnta si nu am cu cine sa discut ceasta problema. As vrea sa am un target prin contract care odata indeplinit sa aduca necesarul ptr urmatorul an!! Nimeni nu vrea cest lucru!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.