cif

Validare CUI/CIF folosind php

CIF - codul de identificare fiscala este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant.Acesta se mai numeste si cod fiscal sau cod unic de identificare. Pana la 1 ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Inregistrare (CUI).

Conform legii nr. 359 din 8 septembrie 2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice:
Solicitarea inregistrarii fiscale a unui comerciant se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre judecatorul-delegat.

* Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice prevazute la art. 2 structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei.

* Pentru persoanele fizice codul unic de inregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, cu numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice.

Atributul fiscal atasat codului unic de inregistrare este un cod alfanumeric având semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat.Daca atributul fiscal are valoarea "RO", acesta atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de T.V.A.

Un CIF este alcatuit astfel :
[ |ZZZZZZZZZ| ] |C|
|_________| |_|
: :
: --> Cifra ce control
:
--> Numarul de ordine (maxim 9 caractere)

Algoritmul de validare al unui cod CIF

Pas preliminar: Se testeaza daca codul respecta formatul unui cod CIF. Adica lungimea maxima sa fie de 10 cifre si sa contina doar caractere numerice.

Pas 1: Se foloseste cheia de testare "753217532". Se inverseaza ordinea cifrelor codului CIF precum si a cheii de testare.

Pas 2: Se ignora prima cifra din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) si se inmulteste fiecare cifra cu cifra corespunzatoare din cheia de testare inversata.

Pas 3: Se aduna toate produsele obtinute. Suma rezultata se inmulteste cu 10 si produsul este impartit la 11. Cifra obtinuta, in urma operatiei MODULO 11 reprezita cifra de verificare. Daca in urma impartirii s-a obtinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.

Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui sa corespunda cu cifra de control a codului CIF initial.

(sursa www.validari.ro)

Validarea CIF folosind php

Acum pentru codul php:

[php]

function checkCIF($cif){
if (!is_numeric($cif)) return false;
if ( strlen($cif)>10 ) return false;

$cifra_control=substr($cif, -1);
$cif=substr($cif, 0, -1);
while (strlen($cif)!=9){
$cif='0'.$cif;
}
$suma=$cif[0] * 7 + $cif[1] * 5 + $cif[2] * 3 + $cif[3] * 2 + $cif[4] * 1 + $cif[5] * 7 + $cif[6] * 5 + $cif[7] * 3 + $cif[8] * 2;
$suma=$suma*10;
$rest=fmod($suma, 11);
if ( $rest==10 ) $rest=0;

if ($rest==$cifra_control) return true;
else return false;
}
[/php]